>
2024-02-16

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Žiežmariuose (GGN)

Šis rytas – Vasario Šešioliktos rytas –
Aušrinė Tėvynės žydrajam dangui,
Už žvaigždę, už saulę skaisčiau mums nušvitęs
Laisve! Ir amžiams mums tapęs brangus...

Tokiomis mintimis Grupinio gyvenimo namų paslaugų gavėjai pasitiko Vasario 16-ąją...