>
2024-02-16

Švenčiame Lietuvą ir mes...

Kovojant už laisvę lietuvių tautos.
Ryškiau už vaivorykštės margas spalvas
Švytėk mūs padangėj, brangi vėliava.
Globok mūs Tėvynės miškus ir kalvas,
Kad būtų laisva mūs graži Lietuva.

Šiandien paminėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Šiandien švenčiame Lietuvą ir mes...

Su Vasario 16 sveikiname visus...