>

Pranešėjų apsauga

Vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-348, Strėvininkų socialinės globos namams suteikta teisė naudotis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu. Naudojantis juo, galima kreiptis – [email protected].

Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-12-14