>

EQUASS

EQUASS – socialinių paslaugų kokybės sistema

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmeniu, atitinkant 10 kokybės principų: lyderystė; personalas; teisės; etika; partnerystė; dalyvavimas; orientacija į asmenį; kompleksiškumas; orientacija į rezultatus; nuolatinis gerinimas.

Siekiant, kad Globos namai būtų inovatyvūs ir teiktų aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias europinius kokybės standartus, bei įgytų EQUASS sertifikatą ilgalaikės socialinės globos paslaugoms įstaigoje ir GGN, 2022 - 2023 m. yra diegiama socialinių paslaugų kokybės valdymo sistema (EQUASS – angl. The European Quality in Social Services).

EQUASS diegimo tikslas – kasmet gerinti bei tobulinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų poreikius bei lūkesčius, gerinant gyvenimo kokybę bei juos įgalinant veikti, kuo savarankiškiau priimti sprendimus.

 

Equass kokybę užtikrinantys dokumentai:

...ASSURANCE CERTIFICATE_Strėvininkų socialinės globos namai

... Darbuotojų etikos kodeksas

... Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika

... Darbuotojų skatinimo motyvavimo tvarka

... Etikos ir gerovės užtikrinimo politika

... Gyvenimo kokybės koncepcija

... Įgalinimo koncepcija

... Ilgalaikiai kokybės tikslai

... Įtraukimo procedūros į ISGP sudarymą

... Įtraukimo procedūros į paslaugų planavimą, teikimą

... Kokybės politika

... Nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema

... Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų teikimo planavimą

... Prašymų, skundų ir pranešimų tvarka

... Privatumo laikymosi taisyklės

... Procedūros konfidencialumui, privatumui, orumui užtikrinti tvarkos aprašas

... Smurto prevencijos tvarka

... Sveikatos ir saugos politika

... Teisių chartija

... Būk sveikas ir saugus vizualizacija

... Gero elgesio patarėjas vizualizacija

... Gyvenimo kokybės koncepcijos vizualizacija

... Įgalinimo koncepcijos vizualizacija

... Įtraukimo politikos ir procedūrų vizualizacija

... Kai pateikti prašymą, skundą ar pranešimą vizualizacija

... Paslaugų gavėjų privatumo laikymosi taisyklių vizualizacija

... Rekomadacijos darbuotojams smurto prevencijai vizualizacija

... Smurtas ir seksualinis priekabiavimas darbuotojams rekomendacijos vizualizacija

... Smurto formos vizualizacija

... Stop mobingui darbuotojams vizualizacija

... Sveikatos ir saugos priemonių plano vizualizacija

... Teisių chartijos vizualizacija

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-25