>

Direktorės gyvenimo aprašymas

Danutė Trukšinienė

Direktorė

Danutė Trukšinienė
 • Gyvenimo aprašymas

  Gimimo data                      1972 m. liepos 2 d. Gruodiškių k., Molėtų raj.

  Išsilavinimas

  2020-2021   Mykolo Romerio universitetas, Edukacinių technologijų valdymas, ugdymo mokslų magistro laipsnis

  2012-2015    Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos supervizorių asociacija, Miunsterio akademija, (Vokietija) – Supervizorė (koučerė)

  2007-2009    Vilniaus Pedagoginis universitetas, Socialinio darbo magistro laipsnis (specializacija – socialinių institucijų vadyba)

  2005-2007    Vilniaus Pedagoginis universitetas – Edukologijos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija

  2001-2005    Utenos Kolegija – Socialinio pedagogo darbo administravimo specialybė

  Mokslinių interesų kryptys

  Organizacijos vadyba, Ugdomasis ir profesinių santykių konsultavimas, Socialinių darbuotojų veiklos organizavimas, Darbo su suaugusiais ypatumai, Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

  Kvalifikacija          Socialinis darbuotojas ekspertas, įgyta 2015 m., naujai pasitvirtinta – 2021 m.

  Profesinė patirtis

  Nuo 2021-06-01    Strėvininkų socialinės globos namų direktorė

  Nuo 2019-09-02    Vilniaus kolegija, lektorė

  2016-2021             Nijolės Genytės socialinės globos namai, direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms

  1992-2016             Pabradės socialinės globos namai, socialinis darbas su vaikais ir jaunimu, turinčiais protinę/psichinę/kompleksinę negalę

  Projektinio darbo patirtis

  2020-2021             Darbo grupės narė, Tarptautinis projektas ,‚DIGICARE/2020“

  2019-2021             Projekto koordinatorė, projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

  2017-2022             Projekto koordinatorė, projektas „Įdarbinimo iniciatyvų skatinimas Vilniaus regione“

  2017-2019             Projekto vadovė, projektas „Bendravimas ir pasidalinimas patirtimi su Vilniaus arkivyskupijos Caritu“

  2017                      Projekto vadovė, projektas „Mokomės vieni iš kitų“

  Narystė organizacijose

  Nuo 2021 iki dabar     Socialinių įstaigų vadovų asociacijos narė

  Nuo 2021 iki dabar     Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos narė

  Nuo 2015 iki dabar      Lietuvos profesinių santykių (supervizorių) asociacijos narė, Etikos darbo grupės narė

  2015-2021                   Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė

  2015-2019                   Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos, Vilniaus skyriaus valdybos narė

  Apdovanojimai, padėkos

  2022     Padėka už pagalbą surandant informantus ir dalyvavimą tyrime ,,Veiksnumo apribojimo alternatyvų modelio paieška“

  2022     Padėka už projekto įgyvendinimą, padėjusį integruotis į darbo rinką žmonėms su negalia (Nijolės Genytės socialinės globos namų direktorius)

  2022     Padėka už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant projektą ,,Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione (Lietuvos negalios organizacijų forumas)

  2021     Padėka už profesionalų darbą, iniciatyvas ir ryžtą, kad įstaiga atitiktų aukščiausius globos namų standartus (Lietuvos Respublikos Seimo narė)

  2019     Padėka už nuoširdų darbą, stiprinant ir telkiant Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos Vilniaus skyrių (Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė)

  2019    Padėka už iniciatyvumą parengiant ir įgyvendinant projektą „Bendradarbiavimas ir pasidalinimas patirtimi“ (Pabradės socialinės globos namų direktorius)

  2017     Padėka už projekto „Mokomės vieni iš kitų“ įgyvendinimą  (Pabradės socialinės globos namų direktorius)

  2017     Padėkos už ilgametį, nuoširdų, sąžiningą ir profesionalų darbą (Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Pabradės socialinės globos namų direktorius)

   

Puslapis "Direktorė" atnaujintas 2023-04-21